Powietrze to komunikacja

„Powietrze bliskie jest temu, co niecielesne. Ponieważ zaś my powstajemy dzięki jego przepływowi, konieczne jest, aby ono było nieskończone i było go dużo, aby go nigdy nie zabrakło.” – Anaksymenes z Miletu

Powietrze to komunikacja niewidzialnego tchnienia Natury, ponieważ jej oddech dotyka skóry i szepce do ucha. Opowiada o aromatach codziennego świata. Kiedy wiatr porusza gałązką kwitnącego na wiosnę drzewa, to rozchodzi się wibracja powietrza, która niesie informację zapisaną oscylującym drżeniem duszy, patrzącej na świat Twoimi oczami.

Tu dzielimy się powietrzem. Miejsce to zostało stworzone dla natchnienia, które zsyła żywioł powietrza. Jeśli pragniesz podzielić się muzyką duszy, tu wypowiedz słowo! Niech to miejsce będzie dziennikiem rozchodzących się w powietrzu wibracji!