Najtrudniej jest stworzyć po raz pierwszy

Wprowadzenie, trochę techniczne, do tego czym chcemy się z Wami dzielić

Ἓν οἶδα ὅτι ουδὲν οἶδα

Wiem, że nic nie wiem.

„Jemu się zdaje, że coś wie, choć nic nie wie, a ja, ja nic nie wiem, tak mi się nawet i nie zdaje”. – Sokrates.

Najtrudniej jest pierwszy krok uczynić, odważyć się na wyrażenie siebie. Oddajemy Wam stronę, która na pierwszy rzut oka nie wydaje się łatwą i przystępną lecz wystarczy zrozumieć zasady, by odnaleźć się pośród żywiołów ognia, wody, powietrza i ziemi.

Zasada pierwsza – żywioł ognia jest wieczną zmianą, kreacją niszczącą i budującą, rozdzielającą i spajającą. Ogień to pasja znajdująca wyraz w walce z przeciwnościami i słabościami, to zaklęte w słowa drżenia duszy zapisane na białych kartach ksiąg, to wszechobecne piękno wytworów ludzkiego umysłu i serca. To także magiczny klucz do poznania samego siebie. Ogień to odradzający się z popiołów Feniks. Blog żywiołu ognia będzie relacją o pasjach, które w nas płoną.

Zasada druga – żywioł wody jest niekończącą się pamięcią płynąca jak rzeka wspomnień pozostawionych przez odchodzące dusze, To bezkresne morze, z którego rodzą się kolejne pokolenia. Od dziecięcej nieświadomości makowego kwiatu, przez obfitość dojrzałego, zbożowego, kłosa, do mądrości staruchy, stojącej na rozstaju dróg i wskazującej kierunek do ponownego odrodzenia, płynie rzeka życia, a wszystko co posiadamy spocznie w oceanie pamięci, z którego możemy, jeśli tego zechcemy, ponownie się narodzić. Woda to mądry, znający tajemnicę nieśmiertelności Wąż Asklepiosa. Blog żywiołu wody będzie refleksja i wspomnieniem, które czegoś nas nauczyło.

Zasada trzecia – żywioł powietrza jest boskim tchnieniem dającym życie każdej inspiracji, jest przestrzenią komunikacji, gdzie w ciągłym ruchu ścierają się idee. Każde wypowiedziane słowo ulatujące w przestrzeń, w niej, znajduje znaczenie i zaczyna żyć swoim życiem podsycając płomienie pasji. Powietrze to wielowymiarowy ptak, wibrującej słowem, to przestrzeń, która łączy ze sobą wszystkie pierwiastki. Blog żywiołu powietrza będzie podróżą przez mity, archetypy, symbole i słowa, które nas otaczają, to będzie inspirujący dziennik, z obracającym się wirem życia, w poszukiwaniu jego znaczenia.

Zasada czwarta – Żywioł ziemi jest materią, z której utkany jest widzialny świat. To prastary gad, którego język dotyka wszystkiego, bada i poznaje, doświadcza materii aby nauczyć się ją przekształcać, wciąż na nowo, bez końca. Ziemia nadaje kształt pozwalając rozpoznawać właściwości ukryte w zamkniętych formach. Świat materialny istnieje po to by doświadczać dusze gadzią okrutnością Tyfona, zmiennością form wydanych na świat przez Matkę Ziemię. Blog żywiołu ziemi opowie nam o naturze świata, którego możemy doświadczać tu i teraz, wszystkimi zmysłami jakimi obdarowała nas natura.

Wciąż się uczymy, bo najtrudniej jest poznać samego siebie. Czasami towarzyszycie nam, w tej nauce, bo spotkały się nasze drogi i mogliśmy iść przez chwile razem. Za naukę płynącą ze wspólnej wędrówki bardzo Wam dziękujemy.

Poruszając się między żywiołami odnajdziecie nasze spojrzenie na miejsce, w której przyszło nam, żyć, Poznacie świat widzialny i niewidzialny, ludzi i ich wytwory, które inspirują nasze dusze, szeptem, brzmiącym potrzebą, nakłaniając do dzielenia się podróżą w poszukiwaniu piątego żywiołu.

Dominika i Robert

0